Werkwijze project

Een project bestaat uit het bouwen of renoveren van één huis per keer voor één familie. Een huis wordt gebouwd met behulp van lokale bouwvakkers en toeleveranciers, zodat de lokale economie ook profiteert.

Wij bekostigen alleen projecten die voorzien in een basisbehoefte. In eerste instantie richten wij ons op nieuwe huisvesting of het renoveren van bestaande huisjes. Indien noodzakelijk wordt ook gezorgd voor een bed of kookbenodigdheden. Het besluit om iets wel of niet te bekostigen is altijd afhankelijk van de situatie ter plaatse.

Criteria
Bij de keuze voor een project hanteren wij de volgende criteria:
– Het betreft een basisvoorziening.
– Het resultaat is binnen afzienbare termijn realiseerbaar.
– Het is een kleinschalig project.
– De betrokkenen hebben aangegeven hieraan behoefte te hebben.
– Het project komt tot stand in samenwerking met de lokale bevolking.

Betrokkenheid lokale bevolking
Doordat wij ons richten op kleine projecten is het mogelijk om met geringe middelen snel een concreet resultaat te behalen. Door te luisteren naar de bevolking ter plaatse ontdekken wij waaraan echt behoefte is. Wij beslissen dit niet voor de mensen daar, maar zij geven het zélf aan. Op deze manier zijn zij ook betrokken en loyaal. Wij stimuleren de betrokkenheid ook door de mensen zelf te laten meewerken aan hun nieuwe huis. De eventuele vanzelfsprekendheid dat alles door ons wordt verzorgd vervalt hiermee; van de mensen zelf wordt ook inzet verwacht.

Coördinator
Ter plaatse hebben wij een Sri Lankaanse coördinator, Eranga, die het project voor ons uitvoert. Hij is erbij betrokken vanaf het moment dat een project wordt gekozen totdat het eindresultaat zichtbaar is. Eranga werkt voor de stichting santosa die zich in hetzelfde gebied richt op de dagopvang voor o.a. kinderen met een beperking. Door de samenwerking met Eranga en de achterliggende stichting is betrouwbaarheid gegarandeerd.

Foto: onze coördinator Eranga