Wie zijn wij

Momenteel bestaat het bestuur van Stichting Wij Helpen uit drie personen: Sabine van der Kraan, Saskia Gras en Maureen Damhuis. Dit bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De bestuursleden ontvangen op geen enkele manier een beloning voor hun werkzaamheden. Ook wanneer we een project bezoeken in Sri Lanka, worden de kosten door ons zelf gedragen. Dit geldt ook voor de (reis)kosten van sponsoracties.

Sabine van der Kraan, voorzitter
“Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor anderen. Waarom specifiek deze stichting? Omdat wij ter plekke zeer concrete hulp bieden en de resultaten zichtbaar zijn. Iedereen heeft recht op goede basisvoorzieningen!”

Saskia Gras, secretaris/penningmeester
“Zo’n prachtig land, mooie mensen en veel armoede. En toch stralen deze mensen van geluk, hoe eenvoudig hun bestaan ook is. Wat een rijkdom! Ik zet mij daarom met veel liefde en plezier voor deze mensen in.”

Maureen Damhuis, algemeen bestuurslid

Overige informatie
Stichting Wij Helpen heeft absoluut geen winstoogmerk en/of politieke binding. Voor meer informatie over onze stichting, het beleid en overige zaken verwijzen wij u naar ons beleidsplan.

Ook kunt u ons financieel jaarverslag(en) inzien.

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 41024758. Het RSIN-nr/fiscaalnummer van Stichting Wij Helpen is 800855048.