Giften

Gift
Los van onze sponsoracties, kunt u natuurlijk altijd een gift doen, eenmalig of structureel. Maak uw gift over op NL46SNSB0 898706270 t.n.v. Stichting Wij Helpen te Steenwijkerwold.

ANBI
Stichting Wij Helpen is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aan onze stichting aftrekbaar zijn.  Meer informatie over ANBI? Zie www.anbi.nl.

Informatie over behaalde resultaten
Wij informeren u op twee manieren over de voortgang van een project en behaalde resultaten:
– door een update over het project op onze website;
– door u persoonlijk te informeren per e-mail.

Wilt u nieuws per e-mail ontvangen? Geef dit dan aan via stichtingwijhelpen@gmail.com.