Welkom

Update

Maart 2016  Begin 2016 is de bouw van het tweede huis dat gesponsord is door onze stichting gerealiseerd. Kijk op onze facebook pagina voor de laatste foto’s. Beeldmateriaal van het eindresultaat wordt ook nog op deze website geplaatst.

 

Doe een gift voor de bouw van woningen in Sri Lanka.

Doel
Het jaarlijks inzamelen van € 8.000 om daarmee twee nieuwe huisjes te bouwen en één te renoveren.

Gift
Alle giften zijn natuurlijk van harte welkom, klein en groot.

Maak uw gift over op bankrekeningnummer NL46SNSB0 898706270 t.n.v. Stichting Wij Helpen te Steenwijkerwold. Stichting Wij Helpen is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst. Giften zijn daarom aftrekbaar.

Meer over ons project in Sri Lanka leest u op deze site.